Fairytale Beauty and life

Tips en ervaringen over beauty en life


2 Comments

My favorite writers: Dean Koontz

Deze week heb ik eens een donderdag-artikel, namelijk een boekentip! Het is mijn bedoeling om wat betreft boeken af en toe eens één van de komende 2 soorten artikelen te postten; een soort boekverslag of een boekentip over een bepaalde auteur. De eerste zal echt over een bepaald boek gaan dat ik heel gaaf vind of op dat moment aan het lezen ben. De tweede soort is meer een artikel over waarom ik de boeken van een bepaalde auteur heel gaaf vind. Geen hele levensgeschiedenis van de persoon zelf, want dat is op Wikipedia wel te vinden en vind ik zelf eigenlijk niet zo interessant, maar waarom ik zijn/haar manier van schrijven leuk vind om te lezen en dat soort dingen 😉

Voor dit eerste boeken-artikel leek het mij het meest logisch om maar meteen te beginnen met mijn favoriete schrijver. Iedereen die van spannende verhalen houdt, vaak met wat bovennatuurlijk zaken erbij, zou zeker zijn boeken eens moeten lezen!

As I told you in the update post two weeks ago, some Thursdays will also get an article from now on. And this time, it’ll be about books! The idea is to occasionally do either of the following two versions on Thursdays; a sort of book review (makes me think of elementary school), or an article about all books by a specific writer. That first version will be about one specific book I really like or would just happen to be reading at the moment. The second version is supposed to be about what I like about the books by a specific writer. Not really about the person, though. Most famous writers have their own page at Wikipedia anyways, and I’m not really all that interested in that information. What I do find interesting, is why their writing style is so nice to read and stuff like that 😉

So, since this’ll be the first book-related article on this blog (as far as I remember), I thought it’d be logical to start out with an article about the books by my favorite writer: Dean Koontz. Everyone who loves thrilling stories, oftentimes with something supernatural going on, should really try to read some of his books!

Dus, wat vind ik nou zo fantastisch aan zijn boeken? Pas op, dit word een lange lijst… Om te beginnen, zijn verhalen bevatten veel karakters, maar worden verteld vanuit het oogpunt van meestal één of twee personen. Je leeft dus echt mee met een specifiek persoon, hij laat je de wereld zien door de ogen van dat karakter. Natuurlijk kan dat ook met meerdere hoofdpersonen, maar toch vind ik het bijzonder hoe Dean Koontz het voor elkaar krijgt dat je als lezer echt zo sterk meeleeft met de hoofdpersoon.

Een ander interessant punt is, dat veel van zijn verhalen maar echt plaatsvinden op een paar dagen. Vierhonderd pagina’s waarin je slechts een paar dagen de hoofdpersoon op de voet volgt, terwijl er wel een compleet beeld geschapen word van de persoon zelf, de personen in zijn/haar leven en de wereld zoals die persoon hem beleeft. En toch lopen de verhalen goed door, ik vind het nooit saai of langdradig worden, wat ik bij veel andere schrijvers wel snel heb.

Nog een pluspunt vind ik de hoofdpersonen in de boeken van Dean Koontz op zich. Ze zijn allemaal anders, allemaal ‘gewoon’ mensen, maar toch allemaal fascinerend als je ze beter leert kennen. Net als mensen in het echte leven. Natuurlijk maken ze wel dingen mee die je niet snel zelf mee zal maken. Briefjes van seriemoordenaars die ze dwingen om keuzes te maken, mysteriën moeten oplossen om hun stadje of misschien wel de wereld te redden, maar zonder dat ze een soort superhelden zijn. Hij zorgt ervoor dat de hoofdpersoon altijd een mens blijft, altijd iemand met wie je makkelijk kan meeleven.

Wat ook erg positief is, is dat zijn boeken vol zitten met verschillende emoties. Hijzelf noemt het genre volgens mij ‘suspense’. Bij de bibliotheek staan ze bij de thrillers en soms bij de horror. Maar het is niet puur een aaneenvoeging van spanning of angst. Vaak genoeg zal je ook dubbel liggen van het lachen of juist gewoon relaxed de gedachtes van de hoofdpersoon volgen. Alweer, net als in het echte leven. En dat hangt weer samen met hoe goed hij zijn hoofdpersonen schrijft, hij krijgt het echt voor elkaar om je te laten voelen wat de hoofdpersoon voelt. En dat is wat een boek zo fantastisch maakt.

Het belangrijkste punt vind ik overigens, dat door die combinatie van o.a. de voorgaande punten zijn boeken nooit hun interessantheid verliezen. Als ik één van zijn boeken voor het eerst lees, kan ik het boek nauwelijks neerleggen tot ik het verhaal uitgelezen heb. Zoiets van ‘je leest één zinnetje, en honderden pagina’s later kijk op en komt er achter dat het ergens na middernacht is’. Maar ook de boeken de ik al eens (of meerdere malen) gelezen heb blijven dat effect houden. Ietsje minder dan bij de eerste keer, maar toch heb ik altijd moeite het boek neer te leggen. Hij laat je zo met de hoofdpersoon meeleven dat het hoe dan ook spannend blijft. Zelfs als ik al weet hoe het af gaat lopen, blijft het spannend omdat je net als de hoofdpersoon nog midden in het verhaal zit.

So, what do I like so much about his books? This is going to be a long list… One thing I like, is how his books contain many characters, while they’re told from the point of view of one or two characters. So you really get to understand that person, and get to see the world they live in through their eyes. Of course that’s also possible with multiple main characters, but I think it’s special how much Dean Koontz manages to get the reader to feel like the main character feels.

Another interesting thing is how many of his books only take place in a time span of a few days. Four-hundred pages of closely following the main character(s), while getting to know both them, the people they meet and and the world as they see it. Yet the story keeps moving on without it ever getting boring or tedious.

Also, I really like the main characters in his books. They’re all different, all very realistic as human beings, yet they’re all interesting once the reader gets to know them. Just like people in real life. Of course they do get involved in really strange situations. Notes from serial killers forcing them to choose, having to solve mysteries to save the town they live in or even the world. But without making them some kind of superheroes. They keep being ‘real’ people, and so the reader can still relate to them.

Dean Koontz calls his genre ‘suspense’, most libraries categorize his books to be either thriller or horror. But they’re not just an assembly of angst and fear. Often enough, they’ll make you laugh. Or you’ll just be following the main character’s thoughts without any big emotion. Again, just like real life. And again, that’s all because how he writes his main character(s). You’ll feel what they feel, and that’s one thing that makes Dean Koontz’ books so amazing.

The most important thing, however, is how his books always stay interesting to read. When I read one of his books for the first time, I really don’t want to put down the book until I’ve read everything. Something like ‘I’ll just read one page, then looking up 400 pages later to realize it’s already past midnight’. But the books I’ve already read aren’t any less addicting. A bit less than the first time I read them, of course. But still, once I start reading one of his books, I just don’t want to stop reading. Due to how well he writes the main character, it keeps thrilling even if you already know how the book ends. He makes you feel what the main character feels, and they obviously don’t know how their story will end while they’re still in the middle of it.

Dan nog even een stukje over mijn favoriete boeken. Die toevallig ook alle drie van Dean Koontz zijn. Nou heb ik sommige van zijn boeken in het Engels en sommige in het Nederlands (ik had er al een paar in het Nederlands tot ik erachter kwam dat ze via bol.com net zo makkelijk in het Engels te bestellen zijn), en ik weet dus van eentje niet hoe hij in het Engels heet.

Hoe dan ook, mijn favorieten zijn dus ‘De Gave’, ‘Seize the Night’ (Nederlands: Grijp de nacht) en ‘Fear Nothing’ (Nederlands: Vrees Niets). Ik zal niet helemaal gaan uitleggen waar ze over gaan, want de verhalen zijn gewoon niet even snel te beschrijven. Maar het zijn toevallig alledrie boeken die deel zijn van een serie. De meeste boeken van Dean Koontz bevatten één op zichzelf staand verhaal, maar hij heeft ook een paar (korte) series geschreven. ‘Seize the Night’ en ‘Fear Nothing’ zijn de 2 delen van een serie over een man genaamd Christopher Snow. Volgens Wikipedia zou er nog altijd eens een derde en laatste deel komen. En ‘De Gave’ is deel één van een serie over een man genaamd Odd Thomas. Van die serie zijn al 6 delen, en een 7e zou in December 2014 uitkomen. Zelf heb ik tot nu toe alleen de delen 1, 2 en 4 gelezen, maar ben zeker van plan om de rest ook te lezen (te beginnen met deel 3).

My three favorite books by Dean Koontz are in the photo above. I have some of his books in Dutch and some in English (I already had many of them in Dutch before I realized I prefer reading them in their original language which is English).

Anyhow, my favorites are ‘De Gave’ (which is called ‘Odd Thomas’ in English), ‘Seize the Night’ and ‘Fear Nothing’. I won’t tell what they’re about because I seem to be unable to do that without spoilers 😛 Besides, good stories are kinda hard to describe in one line. All three of them happen to be part of two different series of books. Most of Dean Koontz’ books contain one full story, but he also wrote some series. ‘Seize the Night’ and ‘Fear Nothing’ are both part of one series of books about a man named Christopher Snow. According to Wikipedia, he’s still writing a third and final book for that series, but they’ve said that for years already. ‘Odd Thomas’ is the first book in a series of books about a man named Odd Thomas. There are already 6 books in that series, and a 7th one is planned to be released in December 2014. I’ve only read book 1, 2 and 4 so far, so I really want to read the others too (starting with book 3).

Oké, in het kort: de boeken van Dean Koontz zijn fantastisch. De verhalen zijn boeiend, de hoofdpersonen lijken écht en ik zou de boeken aan iedereen aanraden die van spannende verhalen houdt. Hebben jullie wel eens een boek van hem gelezen? En wat vonden jullie ervan?

So, in short: Dean Koontz’ books are amazing. The stories are addictive, the main characters seem real and I’d definitely recommend his books to anyone who likes this genre of stories. Did you ever read one of his books? What did you think about it?